top of page

FOR BEDRIFTER

Eureka karriere
Eureka karriere er en arena hvor studentene tar ansvar for egen framtid. Ved hjelp av gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner og samarbeid med ulike organisasjoner, skal Eureka karriere bidra til at studentene tilegner seg mer kunnskap, bygger nettverk og ser mulighetene studiet gir.

Vi tar gjerne imot studenter som ønsker å ta tak i egen framtid og jobbe med prosjektene våre. Ta kontakt!

Hva kan vi tilby?
Våre prosjekter henvender seg hovedsakelig til studentene ved bachelor- og/eller masterprogrammet til Europastudier ved NTNU, men som en av få linjeforeninger ved NTNU Dragvoll som går aktivt inn for å tilby slike arrangementer til studentene, har vi den gyldne muligheten til å henvende oss til hele studentmassen ved Dragvoll. Vi jobber kontinuerlig med å arrangere gjesteforelesninger og bedriftspresentasjoner, og kan tilby våre samarbeidspartnere en pakke hvor vi gjennomfører alt det praktiske – reserverer rom, trykker opp plakater og alt som skulle være nødvendig for å legge til rette for et godt arrangement. Hvis dette høres interessant ut, ber vi dere ta kontakt med oss for å diskutere dette nærmere.

bottom of page